Vedtægter

Vedtægter for Skafterup og omegns Vandværk

Nedenfor kan du læse vedtægterne for Skafterup og omegns Vandværk. 

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets
forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand.

Derudover er formålet også at varetage medlemmernes fælles
interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.