Om Skafterup og omegns Vandværk

Vandværk siden 1977 i Skafterup

Andelsselskabet Skafterup og omegns Vandværk blev stiftet sommeren 1977 og var to år senere i drift med 52 tilsluttede forbrugere. Der var ikke vandmålere, så der var to priser: én for “husholdninger” og fritidshuse, og én for landbrug. Efter krav fra kommunen blev der indført beskyttelse mod radioaktivt nedfald.

I de næste 12 år havde vi bare én boring, som leverede op til 21.000 m³ om året – så der blev etableret en ny boring, tæt ved den første. Dengang var der ingen høje træer i nærheden, og måske derfor var der flere lynnedslag, som betød afbrydelser i vandforsyningen.

I sidste del af 90’erne fik vi vandmålere og en m3-pris på vand, og den årlige vandmængde faldt ret hurtigt til godt 10.000 m³ om året. Alligevel blev der købt en tredje – tidligere privat – boring, som ellers skulle sløjfes.

I 2014 kom der en fast forbindelse til Hyllinge Vandværk, sådan at vi kan levere vand til hinanden i nødsituationer. Vi har kun brugt forbindelsen få gange, bl.a. da der på vandværket i 2019 blev installeret ny pumpe og vandmåler samt et overvågningssystem. Vores mulighed for fjernovervågning har flere gange siden vist sin værdi.

I år 2021 er vi 88 forbrugere og har 3 boringer, og Skafterup og omegns Vandværk kører stabilt og leverer fuldstændigt rent vand.

Vandprøver

Drikkevand i Danmark skal på ethvert tidspunkt overholde de kvalitetskriterier, som er fastsat i den danske lovgivning.

Vedtægter

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov, og det forsyner med godt og tilstrækkeligt vand.

Kontrolrapporter

Kontrol og tilsyn bliver foretaget af Næstved Kommune. Tilsynet er ført i overensstemmelse med Miljøministeriets bekendtgørelse.