Kontrolrapporter

Kontrol- og tilsynsrapporter

Nedenfor finder du kontrol- og tilsynsrapporter for Skafterup og omegns Vandværk. 

Kontrol og tilsyn bliver foretaget af Næstved Kommune. Tilsynet er ført i overensstemmelse med Miljøministeriets bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, kapitel 5.