Kontakt

Kontakt os

Du er velkommen til at kontakte Skafterup og omegns Vandværk, hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger.

Bestyrelsen for Skafterup og omegns Vandværk

Bestyrelsen vælges ifølge vedtægterne på den årlige ordinære generalforsamling i februar. Der vælges 5 bestyrelsesmedlemmer, som herefter konstituerer sig selv. Medlemmer vælges for 2 år ad gangen, og på skift med hhv. 2 og 3 på valg hvert år.

Den siddende bestyrelse er sammensat således:

Torben Bækgaard-Salling

Kasserer

Carsten Pedersen

Sekretær

Kåre Øgendahl

Bestyrelsesmedlem

Lars Mikael Thomsen

Vandværkspasser (ikke i bestyrelsen)

Formand, Næstformand og Vandværkspasser udgør Beredskabsgruppen, som bør kontaktes ved vandkriser.