Generalforsamling / referater

Referater fra generalforsamlinger samt regnskaber

På denne side finder du regnskaber samt referater fra vores generalforsamlinger hos Skafterup og omegns Vandværk. 

Generalforsamlingen er det vigtigste møde, og den ordinære generalforsamling afholdes efter regnskabsårets udløb. Der indkaldes og afholdes jævnligt generalforsamlinger, og ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, hvis generalforsamlingen, et flertal i bestyrelsen, ønsker det. Bestyrelsen forbereder og tilrettelægger generalforsamlingen.