Skafterup og omegns Vandværk

Vandværk i Næstved Kommune

Drikkevand i Danmark skal på ethvert tidspunkt overholde de kvalitetskriterier, som er fastsat i den danske lovgivning.

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov, og det forsyner med godt og tilstrækkeligt vand.

Kontrol og tilsyn bliver foretaget af Næstved Kommune. Tilsynet er ført i overensstemmelse med Miljøministeriets bekendtgørelse.

Beredskabsplan

Hvis uheldet er ude, og der sker en krisesituation, er det vigtigt, at du som forbruger ved, hvordan du håndterer sådan en situation.

I vores beredskabsplan kan du bl.a. finde telefonliste på myndigheder og medier samt bestyrelse og leverandører, alarmeringsplan, information til forbrugerne, funktionsbeskrivelse af vandværk samt vores ledningsplan.

Vandværk siden 1977 i Skafterup

Andelsselskabet Skafterup og omegns Vandværk blev stiftet sommeren 1977 og var to år senere i drift med 52 tilsluttede forbrugere. Der var ikke vandmålere, så der var to priser: én for “husholdninger” og fritidshuse, og én for landbrug. Efter krav fra kommunen blev der indført beskyttelse mod radioaktivt nedfald.

I år 2021 er vi 88 forbrugere og har 3 boringer, og Skafterup og omegns Vandværk kører stabilt og leverer fuldstændigt rent vand.